3c30592v

Per una lectura de carrer

Per Letra Salvaje. «De què està privada la vida privada? Simplement de vida, cruelment absent». Guy Debord, Perspectives de modificació de la vida quotidiana. Bouquiner. Hi ha en francès un verb l’ús del qual serveix, també, per a designar l’acció d’eixir a llegir als cafès, als parcs, als bancs de les places. El llenguatge té[…]